Uppgifter

 • Stöd till teknisk verksamhet inom utveckling av medicintekniska/kombinerade produkter
 • Stöd till utvecklingen av medicintekniska produkter, från ett tidigt skede till försäljning och produktionsökning
 • Sammanställa tekniska handlingar: utformningens historia, utformningens kontrollprocess och övriga tillämpliga rättsliga, kvalitetssäkrings- och GMP-aspekter
 • Förståelse av förordningarna om medicintekniska produkter (FDA, 21CFR 820, EUs regelverk om medicintekniska produkter)
 • Produktutformning/Utformning och tillverkning
 • Provning och kontroll (utveckla metoder och utrustning)
 • Förståelse av den mänskliga faktorns inverkan och risk management

Profil

 • Utbildad civilingenjör inom medicinteknik, maskinteknik eller motsvarande
 • God kännedom av primära behållare (sprutor, kanyler o.s.v.)
 • God kännedom av ISO 13485 och god tillverkningssed allmänt sett
 • Allmän förståelse av den mänskliga faktorns inverkan och risk management
 • Engelska och svenska både muntligt och skriftligt