Uppgifter

 • Underhåll och förbättring av kvalitetssystemet
 • Förbereda frisläppandet av tillverkningssatser inklusive genomgång av satsprotokoll
 • Ta hand om frågor och verksamhet i enlighet med god tillverkningssed, GMP
 • Handlägga och validera GMP-handlingar
 • Hantera ändringar (change control), avvikelser, CAPA, OOS, klagomål
 • Kvalitetsstyrning hos leverantörerna: syna leverantörernas kvalifikationer
 • Skapa och revidera SOP
 • Starta årlig prövning av produktkvaliteten
 • Intern revision/Stöd vid inspektion

Profil

 • Utexaminerad ingenjör eller motsvarande inom farmakologi eller bioteknik
 • God kännedom av kvalitet
 • Erfarenhet om god tillverkningssed, GMP
 • Beredskap att arbeta i internationell omgivning
 • Engelska och svenska både muntligt och skriftligt