Uppgifter

 • Utrustningsutformning (bioteknik/ farmakologi)
 • Fas: genomförbarhetsstudie, grundläggande och detaljerad utformning
 • Hantera ändringar (Change Control)
 • Utformning av utrustning och försörjning
 • Författa specifikationer för användarkrav (URS)
 • Skapa PFD- och PID-diagram
 • GMP-följsamhet

Profil

 • Utexaminerad ingenjör eller motsvarande inom farmakologi eller bioteknik
 • God kännedom om processteknik
 • Erfarenhet om god tillverkningssed, GMP
 • Beredskap att arbeta i internationell omgivning
 • Engelska och svenska både muntligt och skriftligt