agap2-andan

Att vara anställd i agap2 innebär att delta i ett mänskligt projekt, ett äventyr där allt är möjligt!

VÅGA … OCH ÖVERTRÄFFA SIG SJÄLV

agap2_esprit_agapien_oser

INNOVERA… OCH FINNA LÖSNINGAR

agap2_esprit_agapien_innover

RESPEKTERA … OCH HÅLLA ENGAGEMANG

agap2_esprit_agapien_respecter

UTVECKLA SIG … OCH DELTA I ÄVENTYRET

agap2_esprit_agapien_s-epanouir

BYGGA … OCH UTMANA 2000-TALET

agap2_esprit_agapien_construire

DELA … OCH BEVARA ENKLA MÄNSKLIGA RELATIONER

agap2_esprit_agapien_partager

LÄRA … OCH UTVECKLA FÄRDIGHETER

agap2_esprit_agapien_apprendre

SÄTTA IGÅNG … OCH FRÄMJA FÖRETAGARANDAN

agap2_esprit_agapien_entreprendre

RESA … OCH VARA EN JORDENRUNTRESANDE INGENJÖR

agap2_esprit_agapien_voyager