L’agaptualité, ”agap-nyheter”

En tidning som skapats av och för agap2:s anställda

AGAP2:s INTERNA TIDNING

L’agaptualité inriktar sig på att tillhandahålla information om livet i koncernen. Några sektioner som ingår: fokus på projekt och tekniska ämnen, agap2:s initiativ, nyheter osv.

Det är ett medel för att utbyta kunskaper och expertis och få nyheter om kolleger. Med tidningen kan vi också dela våra ambitioner och framtida utveckling.

N°27 – september 2020

N°26 – may 2020

N°25 – january 2020

N°24 – september 2019

N°23 – MAY 2019

N°22 – january 2019

N°21 – july 2018

L’agaptualité

N°20 – January 2018

N°19 – June 2017

N°18 – January 2017

N°17 – July 2016

N°16 – January 2016

N°15 – July 2015

N°14 – January 2015