Rekrytering

Önskan om långtidssamarbete

REKRYTERING

Vår rekryteringsstrategi grundas på en önskan om långtidssamarbete. Vi är därför noga med att rekrytera män och kvinnor som delar vår nyfikenhet (på vetenskap och teknik) och värderingar varje dag.

  • Vi anställer mer än 99 % av våra konsulter med avtal om tillsvidareanställning för att främja stabilitet i arbetet.
  • Vi inriktar oss på att tilldela alla våra konsulter projekt som de anser vara stimulerande.

Vårt interna nätverk har gett oss möjlighet att rekrytera 25 % av våra konsulter på förslag (rekryteringsmetod som grundas på rekommendationer via kontakter och nätverk).

Vi siktar på att förbereda våra konsulter för framtiden genom att införliva dem i agap2:s långtidsplaner. Vi anordnar därför integrationsverksamheter genast när de nyanställda kommer, t.ex. presentationsfrukost och ”Last” (en träff sista torsdagen varje månad).

Rekrytering i linje med våra värderingar: intellektuell rörlighet, dynamism och respekt.

Become a Business Manager with agap2 !