Utbildning

Utveckla våra arbetsgrupper

UTBILDNING

Vårt företag är byggt på den kvalitet inom kompetens och expertis som våra arbetsgrupper äger och deras förmåga att upprätthålla den. Tillsyn och utveckling av våra konsulters kompetens är därför en viktig utmaning. Vår strategi är att se till att våra arbetsgrupper kan utnyttja kompetensutveckling under tillsyn av vår tekniska avdelning: kompetensidentifikation, presentation av lämpliga utbildningsprogram, centralisering, kapitalisering och kompetensutbyte.

agap2 har utvecklat ett internt nätverk för ömsesidigt stöd i syfte att föra samman agap2:s anställda, oavsett profil, så att de är rustade att möta de olika frågor som de ställs inför. Nätverket låter konsulterna dela kompetens och erfarenhet och bidrar till att stärka sammanhållning inom arbetsgrupperna.