4 januari 2017

agap2 ansluter sig till FN:s Global Compact

Global Compact samlar över 8 000 företag i 160 länder och är världens största insats för hållbar utveckling. Genom medlemskapet börjar agap2 införliva principerna i Global Compact stadgan i sin strategi, sin företagskultur och sina verksamheter.

GLOBAL COMPACT, ETT FN-PROGRAM

Global Compact inrättades år 2000 på initiativ av Kofi Annan som vid den tiden var FN:s generalsekreterare. Det omfattar nu 8 000 företag i 165 länder. Global Compact är en plattform för engagemang och kollektiva åtgärder som ger fördelar till stabila och inkluderande företag. Det är världens hittills största initiativ för hållbar utveckling.

 

VARFÖR ENGAGERAR SIG AGAP2?

För agap2 är samhällsansvar inte bara ett begrepp eller en fasad. Genom att bli medlemmar i Global Compact åtar vi oss att införliva principerna i dess stadga i vår strategi, vår organisation och alla våra verksamheter.

 

RAPPORTERING – INFÖRLIVANDE AV MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I MEDDELANDEN OM FRAMSTEG

Sedan mitten av september 2016 hat FN:s Global Compact samlat uppgifter om företagsstöd till målen för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals) genom meddelanden om framsteg (COP, Communications on progress). I verkligheten har ytterligare två (frivilliga) frågor lagts till COP:s självutvärderingspapper gällande nivåerna GC Active och GC Advanced på webbplatsen unglobalcompact.org. De avser införlivandet av mål för hållbar utveckling i företagsverksamheter. Global Compact Frankrike översatte frågorna till franska och står till ert förfogande om ni behöver hjälp.

 

 

Social responsibility is more than an abstract concept, it’s an everyday practice!