6 oktober 2016

ELISE har upprättats och drivs i agap2:s filialer sedan

Med ELISE inrättar agap2 100 % återvinning av kontorsavfall i sina filialer.

AGAP2 ÅTERVINNER SITT KONTORSAVFALL

Med hjälp av ELISE har agap2 valt att återvinna 100 % av sitt kontorsavfall genom återanvändning och samtidigt skapa solidaritetsjobb. Soptunnor ställs därför till de anställdas förfogande. ELISE hanterar insamling, sortering och återvinning. Vi ansluter oss sålunda till de 8 200 företag som valde ELISE, den främsta franska specialisten på insamling och återvinning av kontorspapper.

ETT MILJÖINITIATIV

ELISE bidrar aktivt till den allmänna medvetenheten om vikten av frågorna om miljöskydd och utveckling av lokala och hållbara jobb. Genom att främja återvinning och undvika förbränning av en mängd företagsavfall bidrar ELISE till att minska luftföroreningarna och skydda naturresurserna.

ELISE, EN INSIKTSFULL VERKSAMHET

ELISE personal består huvudsakligen av funktionsnedsatta personer som har svårt att hitta arbete. Genom att besluta om återvinning av begagnat papper, och inte förbränning eller soptippen, mångdubblar man antalet jobb som skapas inom ”pappers-kartongbehandlings-”verksamhet med 10.

Tillverkning av ett ton återvunnet papper räddar sjutton träd.