Läkemedel och bioteknik

Mot en förutsägande och individualiserad vård.

Vad kan vi göra för att påvisa sjukdom innan den bryter ut? Där ligger sjukvårdens framtida utmaning.

Våra expertisområden

Kompetensområden

 • Analytisk metodutveckling
 • Laboratorieingenjör
 • Formulering
 • Bioprocessutveckling

Tidigare och pågående projekt

 • Bioprocess analytisk utveckling: vår konsult arbetar med produktutveckling där hen utför olika analyser med hjälp av proteinbaserade metoder, kalibrerar utrustning samt utvecklar metoder.
 • Bioprocess utveckling: vår konsult är en del av avdelningen för forskning och utveckling där hen förbereder och utvärderar DNA. Konsulten arbetar med mammaliecell-kulturer och genererar material för vidare studier.

Kompetensområden

 • Quality Control
 • Quality Assurance
 • Regulatory Affairs

Tidigare och pågående projekt

 • Quality control:  ett team av konsulter har stött Merck med QC laboratorieutveckling, från att fastställa specifikationer för laboratorieutrusning och uppföljning av upphandlingar, till kvalificering och uppdatering av SOPar.
 • Quality assurance:  vår konsult stödjer QA avdelningen för kliniska produktionsbatcher genom att arbeta
  med CAPA, avvikelser och SOP-uppdateringar.
 • Regulatory affairs:  vår konsult arbetar med regulatoriska frågor, förbereder dokumentation för lansering
  av en ny produkt på marknaden.

Kompetensområden

 • Supply Chain Management
 • Inköp
 • Lean Manufacturing
 • Logistik

Tidigare och pågående projekt

 • Projektledning & Serialisering:  vår konsult arbetar med att utforma tekniska specifikationer för vision- och
  märkningssytem, förbindelser med leverantörer och idrifttagning av utrustning.

Kompetensområden

 • Processingenjör
 • Kvalificering & Validering (Utrustning & System)
 • Rengöringsvalidering
 • Automationsingenjör
 • Lean Manufacturing

Tidigare och pågående projekt

 • Processvalidering:  vår konsult arbetar med validering av manualer för två nya produkter, även med att öka produktionstillverkningen, riskbedömningar, SOP-valideringar samt utbildar personal.
 • Valideringsingenjör: vår konsult jobbar med ett migreringsprojekt som omfattar hundratals IT-system, arbetsuppgifter främst relaterade till GAP-analyser, installations- och funktionstester med mera. Samarbetar tätt med en rad funktioner på många olika enheter, såsom Kvalitets- och Systemingenjörer, Systemägare, Projektledare etc.

Kompetensområden

 • Projektledning inom R&D/Engineering
 • Cost Control/Planering/Risk Management

Tidigare och pågående projekt

 • Projektledning & Serialisering:  vår konsult arbetar med att utforma tekniska specifikationer för vision- och märkningssytem, förbindelser med leverantörer och idrifttagning av utrustning.

De litar på oss

 • novartis.jpg
 • pfizer.jpg
 • guerbet.jpg
 • johnson.jpg
 • ge.jpg
 • abbott.jpg
 • recipharm.jpg
 • galderma.jpg
 • gsk.jpg
 • octapharma.jpg
 • fresenius.jpg
 • boeringer.jpg
 • sanofi.jpg
 • novo-nordisk.jpg
 • msd.jpg