Läkemedel och bioteknik

Mot en förutsägande och individualiserad vård.

Vad kan vi göra för att påvisa sjukdom innan den bryter ut? Där ligger sjukvårdens framtida utmaning.

Våra expertisområden

Uppgifter

 • Författa specifikationer och datablad
 • Grundläggande teknik/tekniska detaljer (processteknik, elektricitet, utrustning, rörläggning, pannor o.s.v.)/prövning av utformningen
 • FoU: biologi/kemi/biologiska produkter
 • Kliniska studier: CRA (Clinical Research Associate), management inom kliniska studier, biostatistik, datamanagement
 • Utveckling av analytiska metoder
 • Processutveckling/industrialisering

Referenser och teknisk expertis

 • Tekniska detaljer gällande ren försörjning (vatten för injicering, sterilt vatten, steril ånga) för en ny bioteknikfabrik
 • Processexpertis för att förbättra sekundära förpackningsproduktionslinjer
 • Automatisering av vätskeproduktionslinjer med Siemens S7
 • Tekniska detaljer gällande en nano-filtreringsenhet för en produktionsenhet av rekombinanta proteiner
 • Genomförbarhetsstudier/Grundläggande utformningsfaser för en ny vitaminproduktionslinje
 • Skapning av MBR (Master Batch Records) vid tillämpning av ett nytt MES (Manufacturing Execution System) (Werum PAS-X 3)
 • Utveckling av HPLC-metoder för att karakterisera råvaror

Uppgifter

 • Kvalitetssäkring
 • Kvalitetskontroll
 • Kvalitetsstyrningssystem
 • Regelfrågor

Referenser och teknisk expertis

 • Kvalitetssäkring på plats i en bioteknikfabrik: avvikelser, change control, CAPA-management
 • Kvalitetsvalidering: genomgång av satsprotokoll för frisläppande av OTC-produkter
 • Författande av SOP för nya produktionsenheter
 • Kvalitetsprojekt med e-följsamhet vid en omfattande IS-migration
 • Granskning av leverantörskvalitet
 • Tillämpning av kvalitets-EDMS (Electronic Documentation Management System) och arkiveringssystem
 • Utveckling av analytiska metoder för att identifiera råmaterial
 • Saneringsprojekt för regelföljsamhet innan ryska myndigheter genomförde inspektion
 • Regelverks-CMC för bioprodukter i kliniska faser I & II (IND, IMPD)

Uppgifter

 • Leverantörskällor
 • Anbudsförfarande
 • Teknisk validering av anbud
 • Kontraktsmanagement, förhandling
 • Övervakning av leverantörernas försändelser
 • Teknisk inspektion av utrustning innan leverans
 • Logistikmanagement/Industriell transport
 • 5S/Kaizen/TPM kontinuerlig förbättring, lagermanagement
 • Slank förvaltning/6S-tillverkning

Referenser och teknisk expertis

 • Stöd åt transportvalideringsverksamhet för bioteknikprodukter i klinisk fas
 • Effektivisering av en panel med serviceleverantörer
 • Förhandling med leverantörer och författande av kontrakt inom farmaceutisk utveckling
 • SCM (Supply Chain Management) för kliniska studier
 • Inköp av teknisk utrustning för en ny produktlinje men även för underhålls- och den tekniska avdelningen
 • Tillämpning av slank tillverkning, TPM och 5S-projekt

Uppgifter

 • Arbetsövervakning på plats, installation på plats, underhåll, EHS
 • Utrustningskvalifikation, FAT/SAT/IQ/OQ/PQ (tillverkning, förpackning, laboratorium, allmän och ren försörjning)
 • Validering av tillverkningsprocesser
 • Validering av särskilda processer (CIP-rengöring, SIP-sterilisering)
 • Systemvalidering (CSV) inom information och automation: automater, MES, LIMS, serier och aggregering

Referenser och teknisk expertis

 • Kvalifikation av kvalitetskontrollsystem
 • EHS-management innan och under avstängning (EHS-plan, personlig skyddsutrustning (PPE), EHS-övervakning på plats)
 • Installationsövervakning av tillverkningslinjer med USP- och DSP-processutveckling
 • Kvalifikation av inkapslingsutrustning (IQ-OQ-PQ/FAT-SAT)
 • Validering av rengöringsprocesser: rengöring och CIP/SIP för fasta kroppar och vätskor
 • Processvalidering och –kvalifikation (PQ) i full skala för en bioteknikfabrik
 • Moderniseringsprojektledning för produktionslinjer med fast beredning
 • Kvalifikation och validering av automatiska maskiner för montering av medicintekniska produkter (inhalatorer och insulinpennor)
 • Installation och validering av nya renrum

Uppgifter

 • Produkt-/projekt-/programledning (med PMI- eller IPMA-certifiering vid behov)
 • Projektledningskontor: kostnadskontroll/planering/risk management
 • Teknisk projektledning
 • Projektkvalitetsstyrning (globalt, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll)
 • Management med livscykeltänkande

Referenser och teknisk expertis

 • Projektledning vid teknologiöverföring av en fill & finish-linje på plats i USA
 • Kvalitetsstyrning av CMO (Comfort Measures Only)
 • Projektkvalitetsstyrning vid tillämpning av en T&T-lösning (Track&Trace) på olika platser
 • Ledning av processriskanalys (FMECA) för en kemisk behandlingsenhet
 • Ledning av avstängning inför kapacitetsökning av en bioteknikfabrik
 • Kostnadskontroll och planering av ett EPCM-projekt på c:a 50 miljoner euro
 • Projektledning (kostnader, kvalitets-deadline) vid industrialisering av en ny autoinjektor.

De litar på oss

 • novartis.jpg
 • pfizer.jpg
 • guerbet.jpg
 • johnson.jpg
 • ge.jpg
 • abbott.jpg
 • recipharm.jpg
 • galderma.jpg
 • gsk.jpg
 • octapharma.jpg
 • fresenius.jpg
 • boeringer.jpg
 • sanofi.jpg
 • novo-nordisk.jpg
 • msd.jpg