Medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik

Mot en förutsägande och individualiserad vård.

Vad kan vi göra för att påvisa sjukdom innan den bryter ut? Där ligger sjukvårdens framtida utmaning.

Våra expertisområden

Kompetensområden

 • Maskinteknik
 • Electronic Design
 • Embedded Mjukvaruutveckling & Automation
 • Validering & Verifiering

Tidigare och pågående projekt

 • Maskinteknik: en av våra konsulter har arbetat med utvecklingen av mammografi-instrument, skrivit tekniska specifikationer och använt CREO för designen och ANSYS för simuleringar.
 • Mjukvaruutveckling: en annan konsult har arbetat med mjukvaruutvecklingen för en blodprovsenhet, allt från programmering enheten till att skriva en valideringsplan.

Kompetensområden

 • Quality control
 • Quality assurance
 • Regulatory affairs

Tidigare och pågående projekt

 • Quality assurance: en konsult arbetar på QA-avdelningen med att hantera avvikelser gällande pacemakers och defibrillatorer, arbetar med CAPA och Change Control.
 • Quality assurance: en annan konsult har arbetat tillsammans med kvalitetsgruppen för att strukturera och uppdatera QMS, hanterat avvikelser och uppdateras ISO 13485 v. 16-certifieringen.

Kompetensområden

 • Supply Chain Management
 • Inköp
 • Lean Manufacturing
 • Logistik

Tidigare och pågående projekt

 • Projektledning & Serialisering: vår konsult arbetar med att utforma tekniska specifikationer för vision- och märkningssytem, har kontakt med leverantörer och genomför idrifttagning av utrustning.

Kompetensområden

 • Kvalificering & Validering (Utrustning & System)
 • Rengöringsvalidering
 • Lean Manufacturing

Tidigare och pågående projekt

 • Processingenjör: en konsult har arbetat med förbättringen av tillverkningslinjerna för en insulinpump hos en OEM i Kina. Konsultens ansvarsområden inkluderade In-Process Control, dokumentation och processkvalifikation.
 • Processvalidering: en annan konsult har arbetat med upprustning av 3 förstoftningsenheter på olika tillverkningslinjer.

Kompetensområden

 • Projektledning inom R&D/Engineering
 • Cost Control / Planering / Risk Management

Tidigare och pågående projekt

 • Projektledning & Serialisering: vår konsult arbetar med att utforma tekniska specifikationer för vision- och märkningssytem, har kontakt med leverantörer och genomför idrifttagning av utrustning.

De litar på oss

 • zimmer_biomet.jpg
 • thermo-fisher.jpg
 • siemens.jpg
 • sartorius-stedim.jpg
 • novo-nordisk.jpg
 • carmat.jpg
 • johnson.jpg
 • ge.jpg
 • fresenius.jpg
 • abbott.jpg
 • boeringer.jpg
 • bio-rad.jpg
 • bd.jpg