Medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik

Mot en förutsägande och individualiserad vård.

Vad kan vi göra för att påvisa sjukdom innan den bryter ut? Där ligger sjukvårdens framtida utmaning.

Våra expertisområden

Uppgifter

FoU kring produkter

 • Utveckling av hård- och mjukvara
 • Maskinteknik och materialvetenskap
 • Förståelse av den mänskliga faktorns inverkan
 • Systemintegration, kontroll och validering (hård- och mjukvara)

Processteknik

 • Mekanik, elektroteknik, automatisering, processer
 • Tillverkning, teknisk överföring

Referenser och teknisk expertis

 • Studier av den mänskliga faktorns inverkan på kombinationsprodukter (ISO 62366)
 • Processexpertis för förpackningsproduktionslinjer (ISO 11607)
 • Design, konstruktion och idrifttagning av en automatiserad produktionslinje (ISO 13485)
 • Utveckling av mjukvara (soft- och firmware) för blodscreeningsutrustning
 • Verifikationsarbete kring nya lösningar för in vitro-diagnostik (IVD) av blodtyper
 • Management (V&V) av en e-hälsoplattform som ansluter medicintekniska produkter till molnet via Wi-Fi
 • Hårdvarustödprojekt för infusionspumpar

Uppgifter

 • Kvalitetssäkring
 • Kvalitetskontroll
 • Regelfrågor/regleringstillsyn
 • Kvalitetsstyrning
 • Logistikmanagement/Industriell transport

Referenser och teknisk expertis

 • Mjukvarukvalitetssäkring (Agile SCRUM, V&V)
 • Kvalitetssäkrande saneringsarbete med leverantörer (ISO 13485, 21 CFR 820)
 • Utveckling av kvalitetskontrollmetoder, validering och överföring (medgav t.ex. att mikrosprickor upptäcktes i injiceringsutrustning av plast)
 • Hjälp med kvalitetssystemsförordningar (arbete med dokumentation och underhåll)
 • Världsomfattande registrering av en injiceringsproduktportfölj
 • Premarket notification 510(k) för en återanvändbar mekanisk injiceringspenna

Uppgifter

 • Inköp, varugruppsmanagement
 • Slank förvaltning, kontinuerlig förbättring
 • Logistik
 • Försändelse

Referenser och teknisk expertis

 • Författande av kontrakt, förhandling och IP-adressiakttagelse för medicinteknisk utrustning
 • Kontinuerlig förbättring i laboratorium för kvalitetskontroll
 • Inköp och kontraktsmanagement (sekretessavtal, serviceavtal o.s.v.)
 • Tillämpning av 5S och slank förvaltning på ett vaccinlagerhus

Uppgifter

 • Övervakning av arbete och installation på plats
 • Utrustningskvalifikation (process, försörjning)
 • Processvalidering (tillverkning, rengöring, sterilisering)

Referenser och teknisk expertis

 • Processvalidering för en inhalatorproduktionslinje
 • Installationsmanagement för 2 produktionslinjer (FAT/SAT IQ-OQ-PQ) med steriliseringsprocess med alkohol (ATEX)
 • Kvalifikation av en linsproduktionslinje (DQ-FAT-SAT-IQ-OQ)
 • Validering av en aseptisk fyllningslinje (process, systemvalidering (CSV), laboratorieutrustning med kvalitetskontroll)

Uppgifter

 • Produkt-/projekt-/programledning (med PMI- eller IPMA-certifiering vid behov)
 • Projektledningskontor: kostnadskontroll/planering/riskmanagement
 • Teknisk projektledning
 • Projektkvalitetsstyrning (globalt, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll)
 • Management med livscykeltänkande

Referenser och teknisk expertis

 • Projektledning för omkonstruktionen av peristatiska pumpar
 • Projektering av en ny stenttillverkningsanläggning
 • Projektledning för omkonstruktionen av kombinationsprodukter (FoU, RA, kvalitetssäkring)
 • FoU inom riskmanagement (ISO 14971)

De litar på oss

 • zimmer_biomet.jpg
 • thermo-fisher.jpg
 • siemens.jpg
 • sartorius-stedim.jpg
 • novo-nordisk.jpg
 • carmat.jpg
 • johnson.jpg
 • ge.jpg
 • fresenius.jpg
 • abbott.jpg
 • boeringer.jpg
 • bio-rad.jpg
 • bd.jpg