9 maj 2017

Aurélie

Utveckling av analysmetoder för detektion av förfalskade läkemedel.

Jag kom med i agap2 i oktober 2014 som kvalitetskontrollingenjör i läkemedelsindustrin. Mitt projekt under de två senaste åren har varit att utveckla analysmetoder för detektion av förfalskade läkemedel. Jag har använt handhållna apparater, som Near Infrared, Raman och XRF-spektometrar.

Tack vare agap2 har projektet varit genomgående trevligt.