29 september 2020

Greta

Greta jobbar som konsult på agap2 Stockholm, här berättar hon om sina erfarenheter på agap2.

En kort presentation om dig själv! Vem är du? 

Mitt namn är Greta Andersson, jag är 26 år gammal och kommer ursprungligen från Linköping. Jag är nyinflyttad till Stockholm från Skåne, efter att ha pluggat till civilingenjör inom bioteknik på Lunds Tekniska Högskola. Min specialisering läste jag inom livsmedelsteknik där mitt examensarbete skrevs inom området tillämpad mikrobiologi. Jag ser mig själv som en nyfiken och driven person som gillar när det händer mycket runt omkring mig.

Vad betyder konsultrollen för dig, varför valde du just den rollen?

För mig lockade konsultrollen eftersom att jag som nyexaminerad var nyfiken och öppen att testa på olika områden inom life science-industrin. Att jobba som konsult passar mig perfekt, inte bara eftersom det ger en inblick och breddad kompetens i industrin, men också för att jag som person gillar att testa på nya saker och möta nya människor, vilket rollen medför.

Hur har din första tid på agap2 Sweden varit, vad har du fått göra?

Jättebra! Jag har blivit så bra välkomnad av alla på kontoret och känt mig som en del av teamet från första dagen. Under tiden jag väntar på att börja mitt första projekt så har jag fått jobba internt med att bland annat leta efter nya kandidater och följa med på intervjuer, vilket har varit helt nytt för mig och som jag tyckt varit jätteroligt! Jag har även fått möjlighet att förbereda en presentation om valfritt ämne och läsa online-kurser inom något jag själv tycker är intressant och som jag tror att jag kan ha nytta av i framtiden. Den första tiden har varit väldigt lärorik och jag har fått en större inblick i hur hela verksamheten fungerar och hur företaget jobbar med att etablera och bibehålla kontakter inom life science-industrin.

Hur är det att jobba hos agap2 Sweden, vad tycker du kännetecknar agap2 Sweden?

Eftersom företaget är i startup-fas och fortfarande så pass litet i Sverige, så har man stort inflytande. Det känns väldigt roligt att man är del av något viktigt och att ens jobb kan bidra till företagets utveckling framöver. Det som kännetecknar agap2 är att alla som jobbar här är oerhört drivna och engagerade. En stark team-känsla genomsyrar hela verksamheten och arbetsmiljön är transparant och prestigelös, vilket jag verkligen uppskattar!

Tre anledningar till att börja på agap2?

Först och främst gick rekryteringsprocessen fort och var väldigt transparent. Man fick återkoppling snabbt efter intervjutillfällena och det kändes tydligt vad som förväntades av bägge parter. Utöver det så är en av anställningsformerna hos agap2 en profilanställning, vilket innebär att man är anställd oavsett om ett projekt finns tillgängligt eller inte. Detta ger en stor trygghet, eftersom man har en fast lön även om man inte har ett projekt under en viss tid. Under de tillfällena får man jobba internt på kontoret i Stockholm, vilket också är väldigt roligt och lärorikt! En sista anledning att välja agap2 som arbetsgivare är att de jobbar med hela produktlivscykeln. Detta innebär att man kan få jobba med allt från kvalitetssäkring, till projektledning och produktutveckling. Möjligheterna är oändliga!