9 maj 2017

Magali

”Man måste lita på något.”

Utbildning:
Farmakologi (skriver för närvarande doktorsavhandling)
Master 2 i Internationell utveckling och registrering av läkemedel
 
Aktuellt projekt för agap2:
Assistent för regelfrågor om djurhälsa i länder i Central- och Östeuropa (Polen och Östersjöländerna).

Vad innebär regelfrågor inom läkemedelsindustrin?
Det omfattar alla verksamheter i samband med lagstiftning om läkemedel, veterinärmedicin, medicintekniska produkter, biocider, lantbrukskemiska produkter, kosmetika och kompletterande läkemedel. Dessa verksamhetsområden är mycket breda och påverkar hanteringen av en produkts hela livscykel från utveckling på ett tidigt stadium, genom registrering och beviljande av tillstånd för saluföring, till produktunderhåll efter tillstånd och global spridning. På grund av dess centrala plats interagerar detta område med alla discipliner inom läkemedelsindustrin. Anställda inom regelfrågor har som arbete att säkerställa produktöverensstämmelse med lagstiftning och krav i alla territorier där företaget vill distribuera sina produkter. De samlar in, sammanställer och utvärderar de vetenskapliga uppgifter som deras FoU-kolleger genererar. De är ansvariga för inlämning av registreringsdokument till behöriga myndigheter och hantering av förhandlingar som krävs för att erhålla och upprätthålla försäljningstillstånd för de berörda produkterna. De ger också strategiska och tekniska råd och bevakar regelutvecklingen.
Exempel på områden för regelfrågor: märkning, regleringsbevakning och strategi, kemisk tillverkning och kontroll (CMC, Chemistry Manufacturing and Control) globala/regionala/lokala regelfrågor, kliniska regelfrågor, registrering, kontroll av reklam, prissättning och ersättning osv.

Dröm:
Resa till Japan. Jag drömmer om en sådan resa sedan länge och den kommer snart att bli verklighet. Bara några veckors väntetid!

Levnadsfilosofi:
“You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.” Steve Jobs Stanford University Speech 2005.

Bästa minnet från agap2:
Julfesten 2014 – jag tyckte verkligen om promenaden i snön och det var så trevligt att se hur många vi är i agap2.