Vår vision

Vi siktar in oss på att vara bland de allra bästa konsult- och ingenjörsbolagen. Vår ambition är att bli ledande inom industri- och IT-sektorerna, samtidigt som vi fortsätter med innovation och behåller en företagsam anda.

MÖTA VÅRA KUNDERS TEKNIKUTMANINGAR

agap2_vision_defis

 

Vi är en teknikkoncern och vår roll är att anta våra globala kunders och partners teknikutmaningar och behov.

Vi anställer talangfulla personer som på daglig basis genomför projekt som våra kunder har anförtrott oss. Dessa projekt kan vara ytterst komplexa och omfatta teknik som är svår att begripa.

Vi arbetar med korta tidsfrister, med teknik som ibland är svår att genomföra och, framför allt, med orubblig respekt för våra arbetslag. Det är vad våra kunder förväntar sig av oss.

STOLTA ÖVER ATT VARA INGENJÖRER!

Här i agap2 är vi stolta över att vara ingenjörer. Oavsett vilken funktion vi har inom koncernen är vi först och främst ingenjörer som brinner för teknik och alltid är beredda att göra vårt bästa.

Tio år efter bildandet av agap2 har vi fortfarande ambitionen att överträffa oss själva. Vi står fast vid valet att låta våra arbetsgrupper arbeta med kunder inom olika områden och industrisektorer för att undvika att skapa experter bara på en kultur och göra det möjligt att anta utmaningar med ett övergripande synsätt.

Genom vår förmåga att överföra lösningar från ett område till ett annat och ge kunderna underrättelseuppgifter från andra sektorer kan vi bättre analysera deras behov och krav.

NÄRHET

agap2_vision_proximite

Närhet till våra kunder när vi tillhandahåller tjänster är absolut nödvändigt för att:

  • säkerställa att våra projektteam får regelbundet stöd,
  • kunna anpassa oss till våra kunder.

agap2 investerar ständigt för att behålla närheten och inrättar ett antal lokala kontor: idag finns agap2 i åtta europeiska länder.