Våra värderingar och kultur

Vi har gett oss in på ett mänskligt projekt, en gemensam resa!

VI UPPVISAR ENTUSIASM

Varje dag strävar vi efter att bygga upp en dynamisk koncern för vilken ständig förbättring och en önskan att samarbeta är väsentliga värden.

Vi inriktar oss på att överföra värdena för åtagande, arbete och entusiasm till alla arbetslag i agap2.

 

agap2_culture_se-passionner_2

VI LYSSNAR

agap2_culture_ecoute_2

 

För att anta de aktuella utmaningarna för teknikutveckling måste vi stå våra kunder och arbetslag nära. Vi lägger därför särskild vikt vid närhet och lyssnande. Det ger oss möjlighet att bättre förstå och uppfylla våra partners och anställdas förväntningar.

 

Vi måste fortsätta att gå framåt och skarpt fokusera på innovation och förändringar. Vi behöver också visa öppenhet för att säkerställa hållbara relationer.

NURTURING OUR OPENNESS

Vi kan utbilda arbetslag med yrkesövergripande verksamheter från olika länder. Vi tar det bästa från varje kultur och driver på projekt.
Med hjälp av denna kulturella styrka kan vi tillhandahålla bästa service och sålunda fylla de höga kraven på marknaden med operativa arbetslag över hela världen.

Genom att främja vår öppenhet till Europa och världen hoppas vi ta agap2 ännu längre!

agap2_culture_ouverture_2