Våra tjänster

Vi har förmågan att anpassa oss till våra kunders behov

agap2:s organisation bygger på kundernas behov. Vi erbjuder olika sätt att arbeta tillsammans. Det ingår i vår konsultmetod att lägga fram idéer och bidra med vår erfarenhet för att tillhandahålla den tjänst som bäst överensstämmer med kundernas behov.

AGAP2 ERBJUDER FYRA ARBETSMETODER

Vårt mål är att anta våra kunders utmaningar på ett effektivt och lämpligt sätt.

Därför vilar vårt tjänsteutbud på fyra arbetsmetoder med växande åtaganden mot bakgrund av tio års ingenjörserfarenhet.

OLIKA ÅTAGANDENIVÅER

Genom våra arbetsmetoder avser vi att tillhandahålla tjänster med olika nivåer av åtagande för att kunna anpassa oss till våra kunders krav och projekt.

agap2 hjälper kunderna att identifiera bästa arbetssätt, bygga upp tjänsten och övervaka prestanda och framsteg.

Åtagande om resultat

agap2_offre_engagement_resultats_3

Åtagande om resultat är lämpligt för tjänster där kunden kräver att agap2 uppnår givna mål.

Det avser fastställda projekt enligt specifikationer i vilka agap2 anger kostnad för varje uppgift eller delmål i projektet. Detta innebär att kunden ska upprätta specifikationer för tillhandahållandet av tjänsten.

Med denna arbetsmetod är det möjligt att söka och identifiera områden för optimering och produktivitetsvinster. Faktureringen baseras på projektresultat (uppgifter eller delmål).

 Åtagande om medel

Åtagande om medel är vanligast. Det ger stor flexibilitet och god reaktionsförmåga.

Det är i första hand avsett för projekt utan fastställda specifikationer och ett tillämpningsområde som regelbundet kan förändras.

Faktureringen är baserad på nedlagd tid.

agap2_offre_engagement_moyens